Pestisid Artıkları

Pestisitler çeşitli maddeleri ihtiva eden genel bir terimdir ve istenmeyen bir canlıyı yok etmek için kullanılan herhangi bir maddeyi belirtir. 4 Pestisitler, böcekler, mantarlar, kemiriciler, yabani otlar gibi zararlarına karşı kullanılan kimyevi maddelerin tümüne verilen isimdir.(Öziş Z., 1997) Bu geniş gruba giren çeşitli maddeler, etki ettikleri varlıkların türlerine göre aşağıdaki isimleri alırlar: 1) İnsektisidler (böcek öldürücüler) 2) Fungisidler (mantarlara karşı kullanılırlar) 3) Herbisidler (bitkilere karşı kullanılırlar) 4) Rodentisidler (kemiriciye karşı kullanılırlar) 5) Repellentler (böcek kaçırıcılar) 6) Akaristler (akarlara karşı kullanılırlar) 7) Kemosterilizanlar (böceklerde steriliteye sebep olurlar) 8) Atraktanlar (böcek cezbediciler) 9) Molukkisitler (yumuşakçaları, karından bacaklıları yok edenler) 10) Nemotasitler (yuvarlak kurtları-solucanları öldürenler) 11) Arborasitler (yaprak dökümü veya ağaç ve çalılık bitkilerini yok edenler) 12) Algisitler (alg ve suda yaşayan diğer bitkileri yok edenler) Pestisitler bugün bitkisel lif üretiminde ve hayvansal liflerde çok kullanılmaktadır. Eko-etiketi taşıyan tekstillerin çok az miktarda pestisid artıkları içermesi gerekmektedir. Pestisid atıkları, liflere çeşitli kaynaklardan gelebilir.