Organik Pamuk Eğirme Operasyonları için Kesin Gereklilikler

⇒ Geçerli bir arazi sertifikası,organik pamuğun yetiştiği alanlar için akredite bir
denetim kuruluşu tarafından verilmelidir
⇒ Müşterinin talep ettiği konvansiyonel ve organik pamuk balya miktarını
belirten yazılı harman sipariş formu bulunmalıdır. Bu oranlar müşteriye
deklare edilen son oranlar için kullanılır.Organik balya sertifikaları dokuman
olarak bulundurulmalıdır.
⇒ Makine kayıtları/sandık numaraları takip eden aşamaları izlenebilir
yapmalı:açma, karde, penye, eğirme, sarma
40
⇒ Tüm karışım iplik makaralarının içinde karışım hesap ve düzeyini belirten bir
etiket bulunmalıdır.
⇒ Paketlemeden sonra,her kutu açık olarak ipliğin sertifikalı organik pamuk
içeriğini ve oranını belirtecek şekilde etiketlenmelidir.
⇒ Harmanlı iplik taşıması ile ilgili evraklar (yükleme teyidi,fatura
listesi)balyanın organik pamuk lot referanslarını ve sertifikalı organik pamuk
içerik oranlarını içermelidir.
⇒ Organik pamuk içeren girdiler sadece uygun paketleme ile yada araçlara
,mühürlü ve ulaşılamayacak şekilde taşınmalıdır.
⇒ Paketleme aşağıdaki gibi etiketlenmelidir;
» Sertifika sahibi firmanın adı ve adresi; eğer farklı ise sahibinin veya
satıcının adres
» Ürünün adı; sertifikalandırılmış organik pamuk oranı
» Sertifika veren şirket adı veya kod numarası
» Ulusal standartta veya denetim kuruluşu ile anlaşılan ve ilgili
dokümanlarda geçen lot numarası yazılmalıdır.
⇒ Her bir arazi yada arazi grubundan elde edilen liflerin balya listeleri
bulunmalıdır.
⇒ Satış sertifikaları organik lifin uygulanan düzenlemelere göre üretildiğini
göstermelidir.
⇒ Girdinin firma tarafından satın alındığını gösteren faturalar bulunmalıdır.
⇒ Alınan ürünün fatura ve taşıma evrakları denetim firması yada otoritenin
kodunu içermelidir.
41
⇒ Organik lif içeren mamullerin çıkışlarında aşağıdaki bilgilerin yer aldığı
kayıtlar tutulmalıdır;
» Çeki listesinin veya diğer taşıma evraklarının birer kopyası
» Ürünün OE100 standartlarına göre üretildiğini belirten satış
sertifikasının bir kopyası
» Ürünün sertifika sahibi firma tarafından başka bir firmaya satıldığını
gösteren faturalar
⇒ Girdiler (sertifikalı organik pamuk lifi,iplik yada kumaş) ve çıktılar( pamuk
ipliği,kumaş yada bitmiş mamul) arasındaki dengeyi etkileyen teyit edilmiş
sertifikalı pamuğun karışım oranını içeren toplu balans testleri firma
tarafından yapılabilir
⇒ Harman iplik taşıma evrakları organik lifin balya lot numaralarını ve iplikteki
oranı içermelidir.
⇒ Toplama alanı yetkili kuruluş tarafından 1 yıl önce gözlem altına
alınır.Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmiş olmamalıdır.Toplama
alanında anız yakılmaz.(Peker,M., 2007)