Organik Pamuk Çırçırlama Operasyonları için Kesin Gereklilikler

Organik faaliyet sertifikaları kullanılan pamuğun 100% organik kaynaklı olduğunu kanıtlayabilmeli

⇒ Pamuğun organik olarak yetiştirdiği tüm alanları sertifikalarıyla beraber çırçırlama işleminin yapıldığını gösteriri işlem sertifikaları da bulundurmalıdır. 38

⇒ Çırçırlama birimi organik liflerin üretildiği her bir balya için balya sertifikası bulundurmalıdır. Çırçırlama işlemi tahsis edilen faaliyet sertifikalarını üretilen liflerin balyalarına işlemelidir ki lifin kimliği bulunabilsin.

⇒ Balya yükleme kayıtları balyanın kime satıldığını gösteriri şekilde tutulmalıdır. ⇒ Çırçırlanmamış pamuğun depolandığını gösteren işaretlerle etiketlenmiş ayrı bir alan bulunmalıdır.USDA NOP , EU2091/92 veya IFOAM organik standartları tarafından yasaklanmış hiçbir materyal kullanılmamalıdır.

⇒ Temizlik kayıtları organik liflerin üretim hatlarının temizlendiğini gösterir şekilde olmalıdır. ⇒ Organik pamuk balyası karışmaktan korunması için su-hava geçirmez bir ambalaja sarılmalıdır.Ambalajın yoğunluğu ve kalınlığı çırçır ,depolama yada taşıma operasyonlarında bulunabilecek sentetik kimyasalların veya diğer USDA NOP,EU yada IFOAM materyallerinden korunabilecek şekilde olmalıdır.

⇒ Organik pamuktan çıkarılan tohum ayrı bir toplama ve depolama alanına da temizlenmiş ve organik pamukla kontaminasyonu olmayan bir alana yönlendirilebilir.Bu alanlar organik pamuk tohum için tasarlanmış toplama ve depolama alanlarıdır.

⇒ Her bir organik pamuk balyası “organik pamuk olarak etiketlenmelidir.Balya etiketi aynı zamanda balya numarası ve balyadaki liflerle ilgili arazi sertifikalarının listesini içermelidir.