Organik Pamuğun Kalite Gereklilikleri

Bir kalite el kitabı sistem planı yada diğer dokumanlar aşağıdakileri içermelidir;

  • ⇒ Birimin arazinin yada aktivitenin tam tanımı
  • ⇒ Standartlara uygunluğundan emin olmak için araziden alınan pratik ölçülerin listesi
  • ⇒ Şirket operasyonlarını OE 100 standardına göre gerçekleştiğine dair deklarasyon
  • ⇒ Tanım ,pratik ölçüler listesi ve standartlara uygunluk beyanı sertifikasyonla görevli bir şirket tarafından imzalanmalı ve ilk denetimden önce SI a gönderilmelidir.