Çevre Dostu Bir Alternatif Organik Pamuk

Pamuğun yetiştirilmesi, uzun zaman boyunca, ürünleri arttırmak ve mahsule zarar veren çeşitli böcekleri kontrol etmek amacıyla geleneksel tarım ilaçları ve ticari gübrelerin yoğun olarak kullanımına dayanmıştır. Pamuk üretiminde kullanılan böcek ilaçları, dünya çapında kullanılan böcek ilaçlarının yaklaşık %25’ini teşkil etmektedir. Tarım İlaçları Faaliyet Kurumu (PAN), 2006 yılında yayınlanan, “Pamuktaki Ölümcül Kimyasallar” raporunda her sene kimyasal tarım ilaçlarına yatırılan 2 milyar dolara dikkat çekmiş ve bu kimyasal tarım ilaçlarının birçoğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından “aşırı ya da yüksek derecede tehlikeli” olarak sınıflandırılmıştır. Bu kimyasalların, çevreye, sağlığa ve pamuk yetiştirici ve isçilerinin hayatına olumsuz etkileri ise oldukça fazladır. Bunun sonucu olarak, her sene 70 milyon tarım isçisi, tarım ilaçlarına temas etmeleri sonucunda hastaneye yatırılmaktadır. Öte yandan sürdürülebilir üretim uygulamalarına ve organik tüketime verilen önem artmaktadır. Sürdürülebilir üretim için yeni pazar olanakları gelişmekte ve tüketiciler alışveriş konusunda yaptıkları seçimlerin hammadde kullanımını ve bir ürünün üretim biçimini etkileyebileceğinin giderek daha çok farkına varmaktadır. Organik pamuk, çevre üzerinde çok fazla olumsuz etki yaratmayan metotlar ve malzemeler (sentetik kimyasal tarım ilaçları, sentetik gübreler ve genetik olarak değişikliğe uğratılarak üretilen organizmalarGDO) kullanılarak üretilmektedir. Bu metodla toprağın verimi korunmakta, toksik ve inatçı tarım ilaçlarının ve gübrelerin kullanımı azalmakta ve zaman içinde biyolojik açıdan farklılık arz eden tarımsal koşulların oluşması sağlanmaktadır.(PAN UK, 2002)